Formacja XY

Technika Formacja XY (ang. XY-Wing) używa do analizy łańcucha trzech pól i trzech kandydatów oznaczonych X, Y i Z. Jedno pole (centrum łańcucha) posiada dokładnie dwóch kandydatów X i Y, drugie pole (skrzydło 1), które "widzi" centrum, posiada dokładnie dwóch kandydatów Y i Z, trzecie pole (skrzydło 2), które również "widzi" centrum, posiada dokładnie dwóch kandydatów X i Z. Jeśli centrum przyjmie wartość X, wtedy skrzydło 2 przyjmie wartość Z. Jeśli centrum przyjmie wartość Y, wtedy skrzydło 1 przyjmie wartość Z. Zatem z pól, które jednocześnie "widzą" oba skrzydła, można usunąć wartość Z.

Na poniższym diagramie sudoku formację XY tworzą pole R3K3 (centrum) oraz pola R1K1 i R3K4 (skrzydła). Centrum R3K3 może przyjąć dwie wartości 3 i 6. Jeśli przyjmie wartość 3, wtedy pole R3K4 przyjmie wartość 5. Natomiast jeśli centrum R3K3 przyjmie wartość 6, wtedy pole R1K1 przyjmie wartość 5. Zatem z pól, które jednocześnie "widzą" pola R1K1 i R3K4 można usunąć wartość 5, czyli z pól R1K4, R1K6 i R3K2. Dzięki tej eliminacji wartość 5 w środkowym górnym kwadracie można wpisać tylko w pole R3K4.Na kolejnym diagramie sudoku formację XY tworzą pola R2K2, R2K4 i R7K2 (X = 4, Y = 7, Z = 2). Zatem z pola R7K4 można usunąć wartość 2. Dzięki temu w to pole można wpisać tylko wartość 5.