Prawie ryba

Prawie ryba (ang. Finned Fish) jest odmianą techniki Ryba, w której występuje jeden lub więcej kandydatów, które "psują" podstawowy układ Ryba. Technika ta umożliwia wyelimowanie kandytatów, które byłyby wyeliminowe metodą Ryba, ale tylko tych, które byłyby wyeliminowane gdyby dodatkowi kandydaci przyjęli daną wartość.

Dla N = 2 mamy Prawie skrzydlica.
Dla N = 3 mamy Prawie miecznik.
Dla N = 4 mamy Prawie meduza.