Ukryty singiel

Ukryty singiel (ang. Hidden Single) występuje wtedy, gdy tylko jedno pole w rzędzie, kolumnie lub kwadracie pozwala na wpisanie pewnej liczby - zatem ta liczba musi być wpisana w to pole. Jest to technika najprostsza i najczęściej używana, wiele diagramów może zostać rozwiązanych używając tylko tej techniki.Na poniższym diagramie sudoku w lewym górnym kwadracie liczbę 1 możemy wpisać tylko w pole R1K2 (pierwszy rząd, druga kolumna, zaznaczone na niebiesko) ponieważ z pozostałych pól liczba 1 jest wyeliminowana przez liczby 1 z pól R2K9 (drugi rząd, dziewiąta kolumna), R3K5 (trzeci rząd, piąta kolumna) i R8K3 (ósmy rząd, trzecia kolumna). Zatem to pole musi przyjąć tę wartość.