Łańcuch XY

Technika Łańcuch XY (ang. XY-Chain) używa do analizy łańcucha pól, które posiadają dokładnie dwójkę kandydatów. Na poniższym diagramie sudoku łańcuch XY tworzą pola R1K4, R1K1, R8K1 i R8K6. Jeśli pole R1K4 przyjmie wartość 9, to wtedy pole R1K1 przyjmie wartość 6, pole R8K1 przyjmie wartość 1 a pole R8K6 przyjmie wartość 7. W drugą stronę, jeśli pole R8K6 przyjmie wartość 1, to wtedy pole R8K1 przyjmie wartość 6, pole R1K1 przyjmie wartość 9 a pole R1K4 przyjmie wartość 7. Stąd wynika, że albo pole R1K4 albo pole R8K6 przyjmie wartość 7. Zatem z pól, które jednocześnie "widzą" pola R1K4 i R8K6 można usunąć wartość 7, czyli z pól R2K6, R7K4 i R9K4. Dzięki tej eliminacji wartość 7 w środkowym górnym kwadracie można wpisać tylko w pole R1K4.