Formacja XYZ

Technika Formacja XYZ (ang. XYZ-Wing) jest rozszerzeniem techniki Formacja XY. Pole będące centrum zawiera dodatkowo kandydata Z. Zatem albo wartość Z umieszczona jest w centrum, albo w skrzydłach, jeśli centrum przyjmie wartość X lub Y. Zatem wartość Z można usunąć z pól, które widzą jednocześnie trzy pola tworzące formację XYZ.

Na poniższym diagramie sudoku formację XYZ tworzą pole R2K1 (centrum) oraz pola R1K2 i R7K1 (skrzydła, X = 4, Y = 7, Z = 6). Jeśli pole R2K1 przyjmie wartość 4, wtedy pole R1K2 przyjmie wartość 6. Jeśli pole R2K1 przyjmie wartość 7, wtedy pole R7K1 przyjmie wartość 6. Jeśli pole R2K1 nie przyjmie wartości 4 ani 7, wtedy jedynie może przyjąć wartość 6. Zatem jedno z trzech pól tworzących formację XYZ przyjmie wartość 6. Stąd wartość 6 można usunąć z pól, które widzą jednocześnie pola R2K1, R1K2 i R7K1, czyli z pola R3K1. Dzięki tej eliminacji wartość 6 w rzędzie trzecim można wpisać tylko w pole R3K7.