Ryba

Ryba (ang. Fish) występuje wtedy, gdy w N rzędach wszystkie możliwe pola dla danej liczby leżą w N kolumnach. Z pozostałych pól tych kolumn dana liczba może zostać wyeliminowana. Technika działa również, gdy w definicji zamienimy rzędy z kolumnami.

Dla N = 2 mamy technikę Skrzydlica.
Dla N = 3 mamy technikę Miecznik.
Dla N = 4 mamy technikę Meduza.