Pusty prostokąt

Pusty prostokąt (ang. Empty Rectangle) występuje wtedy, gdy 4 pola w kwadracie tworzą prostokąt i nie zawierają ustalonej liczby. Zatem pozostałe pola, które mogą zawierać ustaloną liczbę leżą w jednej kolumnie i w jednym rzędzie. Na poniższym diagramie sudoku dla liczby 5 pusty prostokąt występuje w prawym środkowym kwadracie w polach R4K7, R4K9, R6K7 i R6K9. Pola, które mogą przyjąć wartość 5 leżą tylko w rzędzie piątym i kolumnie ósmej. Sam pusty prostokąt nie wystarczy do przeprowadzenia eliminacji. W kolumnie trzeciej tylko dwa pola R3K3 i R5K3 mogą zawierać liczbę 5. Jeśli pole R5K3 przyjmie wartość 5, wtedy w prawym środkowym kwadracie, pola, które mogą przyjąć tę liczbę ograniczone są do kolumny ósmej. Zatem pole R3K8 nie przyjmie wartości 5. Jesli pole R3K3 przyjmie wartość 5, pole R3K8 znowu nie przyjmie tej wartości. A zatem z pola R3K8 można wyeliminować wartość 5. Po tej eliminacji pole to może przyjąć tylko liczbę 4.Na poniższym diagramie sudoku dla liczby 7 pusty prostokąt występuje w środkowym górnym kwadracie. Tworzą go pola R1K5, R1K6, R2K5 i R2K6. Pola, które mogą przyjąć wartość 7 leżą tylko w rzędzie trzecim i kolumnie czwartej. W piątym rzędzie tylko dwa pola R5K1 i R5K4 mogą zawierać liczbę 7. Jeśli pole R5K4 przyjmie wartość 7, wtedy w środkowym górnym kwadracie, pola, które mogą przyjąć tę liczbę ograniczone są do trzeciego rzędu. Zatem pole R3K1 nie przyjmie wartości 7. Jesli pole R5K1 przyjmie wartość 7, pole R3K1 znowu nie przyjmie tej wartości. A zatem z pola R3K1 można wyeliminować liczbę 7. Po tej eliminacji w kolumnie pierwszej liczbę 7 można wpisać tylko w pole R5K1.