Zablokowany kandydat

Zablokowany kandydat (ang. Locked Candidate) występuje wtedy, gdy daną liczbę można wpisać w obszarze (kolumna, rząd, kwadrat) tylko na przecięciu z innym obszarem. W tej sytuacji można wyeliminować tę liczbę z pozostałych pól drugiego obszaru.

Na poniższym diagramie sudoku w prawym środkowym kwadracie liczbę 2 można wpisać tylko w pola R4K7 i R6K7 (dwójka zaznaczona na niebiesko), które to pola leżą również w kolumnie siódmej. Zatem możemy wyeliminować liczbę 2 z pozostałych pól tej kolumny czyli z pola R7K7 (dwójka zaznaczona na czerwono). Dzięki tej eliminacji w pole R7K7 możemy wpisać tylko liczbę siedem.Na kolejnym diagramie sudoku dziewiątkę w rzędzie pierwszym można wpisać tylko w pola R1K1 i R1K2, które to pola należą również do lewego górnego kwadratu. Możemy zatem wyeliminować dziewiątkę z pozostałych pól tego kwadratu. Patrząc teraz na kolumnę trzecią widzimy, że możemy wpisać dziewiątkę tylko w pole R8K3 ponieważ z pól R2K3 i R3K3 została ona wyeliminowana.