Unikalny prostokąt

Unikalny prostokąt (ang. Unique Rectangle) wykorzystuje fakt, że sudoku posiada dokładnie jedno rozwiązanie. Jeśli nie ma gwarancji, że sudoku posiada dokładnie jedno rozwiązanie, nie można użyć tej techniki. Poniższe sudoku posiada dwa rozwiązania. Cztery pola w wierszach pierwszym i drugim oraz kolumnach drugiej i dziewiątej mogą być wypełnione na dwa sposoby. Pola te tworzą tzw. nieunikalny prostokąt, czyli cztery pola, które umieszczone są dokładnie w dwóch wierszach, dwóch kolumnach i dwóch kwadratach, oraz wszystkie z tych pól posiadają dokładnie dwójkę tych samych kandydatów. Techniki oparte o unikalny prostokąt polegają na tym, aby zapobiec wystąpieniu nieunikalnego prostokąta.Rodzaje technik opartych o unikalny prostokąt:
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4