Odkryty podzbiór

Odkryty podzbiór (ang. Naked Subset) występuje wtedy, gdy w N pól danego obszaru można wpisać dokładnie N liczb. Z pozostałych pól tego obszaru można te liczby wyeliminować.

Dla N = 2 mamy odkrytą parę.
Dla N = 3 mamy odkrytą trójkę.
Dla N = 4 mamy odkrytą czwórkę.