Kolorowanie

Związana para (ang. conjugate pair) istnieje wtedy, gdy dokładnie dwa pola w danej kolumnie, rzędzie lub kwadracie mogą przyjąć daną wartość. Zatem jedno z tych pól przyjmie tę wartość, drugie nie. Do oznaczenia tych pól używamy dwóch różnych kolorów kolorując jedno pole pierwszym kolorem, przeciwne pole drugim kolorem.

Jedno pole może należeć do więcej niż jednej związanej pary dla tej samej wartości. Wtedy związane pary mogą być ze sobą połączone tworząc grupę (ang. cluster) związanych par. Taka grupa jest również pokolorowana dwoma kolorami, tak, aby każda połączona para miała różne kolory. Grupa połączonych par charakteryzuje się tym, że albo pola pokolorowane jednym kolorem, albo pola pokolorowane drugim kolorem przyjmą daną wartość. Nie ma innej opcji.

Posiadając grupę związanych par możemy dokonać analizy używając technik: