Wielokrotne kolorowanie

Wielokrotne kolorowanie (ang. Multi-Colors) używa do analizy więcej niż jednej grupy związanych par. Na poniższym diagramie sudoku mamy zaznaczone dwie grupy (jasno/ciemnożółta grupa, jasno/ciemnozielona grupa) związanych par dla wartości 1. W kolumnie czwartej istnieje jeszcze jedno pole, które może przyjąc wartość 1 (R8K4), więc pola R2K4 i R5K4 nie są związaną parą, ale tworzą tak zwany most między grupami. Most charakteryzuje się tym, że jedno z pól albo oba nie przyjmą danej wartości. W naszym przypadku ciemnozielone pole R2K4 albo pole ciemnożółte R5K4 albo oba nie przyjmą wartości 1. Zatem albo jasnożółte pola, albo jasnozielone pola, albo oba typy pól przyjmą wartość 1. Stąd możemy wyeliminować wartość 1 z pól, które "widzą" jednocześnie jasnożółte i jasnozielone pola, czyli z pól R1K1 i R4K2. Dzięki tej eliminacji możemy w pole R4K2 wpisać ósemkę.Kolejny przykład prezentuje dwie grupy dla wartości 2 połączone więcej niż jednym mostem, np. R7K1 - R7K8 i R4K5 - R4K8. Zatem ze wszystkich pól, które widzą jednocześnie jasnożółte i ciemnozielone pola, oraz z pól, które widzą jednocześnie jasnożółte i jasnozielone pola można wyeliminować wartość 2. Dodatkowo można zauważyć, że ciemnożółte pola tworzące most, wchodzą w skład pól do eliminacji. Zatem dodatkowo ze wszystkich ciemnożółtych pól można wyeliminować dwójkę.