Odkryty singiel

Odkryty singiel (ang. Naked Single) występuje wtedy, gdy w konkretne pole można wpisać tylko jedną liczbę. Wszystkie pozostałe liczby są wyeliminowane.

Na poniższym diagramie sudoku w pole R5K7 (piąty rząd, siódma kolumna) można wpisać tylko liczbę 1, wszystkie inne wartości są wyeliminowane i niedozwolone.