Ukryta para

Ukryta para (ang. Hidden Pair) występuje wtedy, gdy dane dwie liczby można wpisać tylko w dwa pola danego obszaru. Pozostałe kandydujące liczby mogą zostać wyeliminowane z tych pól.

Na poniższym diagramie sudoku w lewym górnym kwadracie liczby 2 i 6 można wpisać tylko w pola R2K1 i R2K3. Pozostałe kandydujące liczby 3, 7 i 9 mogą zostać wyeliminowane z tych pól. Dzięki tej eliminacji w kolumnie trzeciej dziewiątkę można wpisać tylko w pole R6K3.