Ukryta trójka

Ukryta trójka (ang. Hidden Triple) występuje wtedy, gdy dane trzy liczby można wpisać tylko w trzy pola danego obszaru. Pozostałe kandydujące liczby mogą zostać wyeliminowane z tych pól.

Na poniższym diagramie sudoku w rzędzie drugim liczby 1, 6 i 7 można wpisać tylko w pola R2K5, R2K6 i R2K9. Pozostałe kandydujące liczby trójka i czwórka mogą zostać wyeliminowane z tych pól. Dzięki tej eliminacji w środkowym górnym kwadracie trójkę można wpisać tylko w pole R3K6.