Meduza

Meduza (ang. Jellyfish) występuje wtedy, gdy w czterech rzędach wszystkie możliwe pola dla danej liczby leżą w czterech kolumnach. Z pozostałych pól tych kolumn dana liczba może zostać wyeliminowana. Technika działa również, gdy w definicji zamienimy rzędy z kolumnami.

Na poniższym diagramie sudoku w rzędzie drugim, czwartym, szóstym i siódmym liczbę 3 można wpisać tylko w pola kolumny trzeciej, czwartej, piątej i dziewiątej (kandydaci zaznaczeni na niebiesko). Z pozostałych pól tych kolumn można wyeliminować liczbę 3 (zaznaczone na czerwono). Po zastosowaniu tej metody w pole R5K4 można wpisać tylko liczbę 1.