Miecznik

Miecznik (ang. Swordfish) występuje wtedy, gdy w trzech rzędach wszystkie możliwe pola dla danej liczby leżą w trzech kolumnach. Z pozostałych pól tych kolumn dana liczba może zostać wyeliminowana. Technika działa również, gdy w definicji zamienimy rzędy z kolumnami.

Na poniższym diagramie sudoku w rzędzie drugim, czwartym i ósmym liczbę 7 można wpisać tylko w pola kolumny pierwszej, drugiej i szóstej (kandydaci zaznaczeni na niebiesko). Z pozostałych pól tych kolumn można wyeliminować liczbę 7 (zaznaczone na czerwono). Po zastosowaniu tej metody w pole R1K6 można wpisać tylko liczbę 5.Z kolei na poniższym diagramie sudoku w kolumnie pierwszej, piątej i ósmej liczbę 5 można wpisać tylko w pola rzędu piątego, ósmego i dziewiątego (kandydaci zaznaczeni na niebiesko). Z pozostałych pól tych rzędów można wyeliminować liczbę 5 (zaznaczone na czerwono). Po zastosowaniu tej metody w pole R5K6 można wpisać tylko liczbę 7.