Skrzydlica

Skrzydlica (ang. X-Wing) występuje wtedy, gdy w dwóch rzędach wszystkie możliwe pola dla danej liczby leżą w dwóch kolumnach. Z pozostałych pól tych kolumn dana liczba może zostać wyeliminowana. Technika działa również, gdy w definicji zamienimy rzędy z kolumnami.

Na poniższym diagramie sudoku w rzędzie trzecim i siódmym liczbę 5 można wpisać tylko w pola kolumny pierwszej i ósmej (kandydaci zaznaczeni na niebiesko). Są tylko dwie możliwości umieszczenia piątki w rzędzie trzecim i siódmym. W obu przypadkach obie kolumny pierwsza i ósma będą zawierały liczbę 5. Zatem z pozostałych pól tych kolumn można wyeliminować liczbę 5 (zaznaczone na czerwono). Po zastosowaniu tej metody piątkę w prawym środkowym kwadracie można wpisać tylko w pole R4K7.