Odkryta czwórka

Odkryta czwórka (ang. Naked Quad) występuje wtedy, gdy w cztery pola danego obszaru można wpisać dokładnie cztery liczby. Z pozostałych pól tego obszaru można te liczby wyeliminować.

Na poniższym diagramie sudoku w trzecim wierszu w pola R3K1, R3K2, R3K3 i R3K9 można wpisać tylko czwórkę liczb 3, 4, 6 i 8. Zatem można wyeliminować te wartości z pozostałych pól tego wiersza. Dzięki temu w środkowym górnym kwadracie liczbę 6 można wpisać tylko w pole R1K4.