Odkryta para

Odkryta para (ang. Naked Pair) występuje wtedy, gdy w dwa pola danego obszaru można wpisać dokładnie dwie liczby. Z pozostałych pól tego obszaru można te liczby wyeliminować.

Na poniższym diagramie sudoku w lewym dolnym kwadracie w pola R8K2 i R8K3 można wpisać tylko jedynkę i szóstkę. Zatem można wyeliminować te wartości z pozostałych pól tego kwadratu. Dzięki temu w rzędzie dziewiątym szóstkę można wpisać tylko w pole R9K9.