Odkryta trójka

Odkryta trójka (ang. Naked Triple) występuje wtedy, gdy w trzy pola danego obszaru można wpisać dokładnie trzy liczby. Z pozostałych pól tego obszaru można te liczby wyeliminować.

Na poniższym diagramie sudoku w piątej kolumnie w pola R1K5, R4K5 i R9K5 można wpisać tylko trójkę liczb 7, 8 i 9. Zatem można wyeliminować te wartości z pozostałych pól tej kolumny. Dzięki temu w środkowym dolnym kwadracie liczbę 7 można wpisać tylko w pole R8K4.