Prawie meduza

Prawie meduza (ang. Finned Jellyfish) występuje wtedy, gdy występuje Meduza z dodatkowymi kandydatami.

Na poniższym diagramie sudoku albo w pole R9K3 (zaznaczone na żółto) można wpisać ósemkę albo mamy układ Meduza, tzn. w rzędzie pierwszym, czwartym, szóstym i dziewiątym liczbę 8 można wpisać tylko w pola kolumny pierwszej, drugiej, ósmej i dziewiątej (kandydaci zaznaczeni na niebiesko). Zatem można usunąć ósemkę z pozostałych pól tych kolumn, które jednocześnie widzą pole R9K3, a więc z pól R7K1, R7K2, R8K1 i R8K2. Po zastosowaniu tej metody ósemkę w lewym dolnym kwadracie można wpisać tylko w pole R9K3.