Prawie miecznik

Prawie miecznik (ang. Finned Swordfish) występuje wtedy, gdy występuje Miecznik z dodatkowymi kandydatami.

Na poniższym diagramie sudoku albo w pole R1K6 (zaznaczone na żółto) można wpisać dwójkę albo mamy układ Miecznik, tzn. w rzędzie pierwszym, siódmym i dziewiątym liczbę 2 można wpisać tylko w pola kolumny drugiej, czwartej i dziewiątej (kandydaci zaznaczeni na niebiesko). Zatem można usunąć dwójkę z pozostałych pól tych kolumn, które jednocześnie widzą pole R1K6, a więc z pola R3K4. Po zastosowaniu tej eliminacji w pole R3K4 można wpisać tylko czwórkę.Z kolei na poniższym diagramie sudoku albo w pole R8K1 (zaznaczone na żółto) można wpisać dziewiątkę albo mamy układ Miecznik, tzn. w rzędzie drugim, piątym i ósmym liczbę 9 można wpisać tylko w pola kolumny drugiej, trzeciej i czwartej (kandydaci zaznaczeni na niebiesko). Zatem można usunąć dziewiątkę z pozostałych pól tych kolumn, które jednocześnie widzą pole R8K1, a więc z pól R7K2, R7K3, R9K2 i R9K3. Po zastosowaniu tej metody w kolumnie drugiej dziewiątkę można wpisać tylko w pole R5K2.