Prawie skrzydlica

Prawie skrzydlica (ang. Finned X-Wing) występuje wtedy, gdy występuje Skrzydlica z dodatkowymi kandydatami.

Na poniższym diagramie sudoku albo w pole R1K7 (zaznaczone na żółto) można wpisać piątkę albo mamy układ Skrzydlica, tzn. w kolumnie trzeciej i siódmej liczbę 5 można wpisać tylko w pola rzędu trzeciego i piątego (kandydaci zaznaczeni na niebiesko). Zatem można usunąć piątkę z pozostałych pól tych rzędów, które jednocześnie widzą pole R1K7, a więc z pola R3K8. Po zastosowaniu tej metody w pole R3K8 można wpisać tylko czwórkę.Na poniższym diagramie sudoku występuję dwóch dodatkowych kandydatów (pola R2K2 i R2K3 zaznaczone na żółto), którzy "psują" układ Skrzydlica dla liczby 7. Zatem albo siódemkę można wpisać w te pola, albo istnieje Skrzydlica, tzn. w rzędzie drugim i piątym liczbę 7 można wpisać tylko w pola kolumny pierwszej i czwartej. Więc siódemkę można usunąć z pola R3K1. Po tej eliminacji siódemkę w kolumnie pierwszej można wpisać tylko w pole R5K1.