Unikalny prostokąt typu 4

Unikalny prostokąt typu 4 (ang. Unique Rectangle Typr 4) występuję wtedy, gdy jedna z liczb należąca do nieunikalnego prostokąta tworzy związaną parę w polach, które posiadają dodatkowych kandydatów. Dzięki temu możemy usunąć z tych dwóch pól drugą liczbę nieunikalnego prostokąta.

Na poniższym przykładzie nieunikalny prostokąt może wystąpić w polach R3K4, R3K6, R5K4 i R5K6 z liczbami 5 i 8. Liczba 5 w trzecim rzędzie (a także w drugim kwadracie) może wystąpić tylko w polach R3K4 i R3K6. Zatem aby zapobiec nieunikalnemu prostokątowi można wyeliminować liczbę 8 z tych pól. Dzięki tej eliminiacji liczbę 8 w kwadracie drugim można wpisać tylko w polu R1K5.