Unikalny prostokąt typu 1

Unikalny prostokąt typu 1 (ang. Unique Rectangle) występuje wtedy, gdy jedno z czterech pól, w których może wystąpić nieunikalny prostokąt, zawiera jednego lub więcej kandydatów. Aby zapobiec wystąpieniu nieunikalnego prostokąta, można zostawić w tym polu tylko tych dodatkowych kandydatów.

Na poniższym przykładzie gdyby z pola R2K4 wyeliminować liczby 3 i 5, pola R2K2, R2K4, R3K2 i R3K4 tworzyłyby nieunikalny prostokąt. Aby temu zapobiec z pola R2K4 wyeliminowe są liczby 7 i 9. Dzięki tej eliminacji w kwadracie 2 liczbę 7 można wpisać tylko w pole R3K4.