Unikalny prostokąt typu 2

Unikalny prostokąt typu 2 (ang. Unique Rectangle Type 2) występuję wtedy, gdy dwójka pól na jednym boku prostokąta posiada dodatkowego tego samego kandydata. Aby zapobiec nieunikalnemu prostokątowi jedno z tych pól musi przyjąć tę wartość. A zatem z pozostałych pól, które są jednocześnie widoczne z tych dwóch pól można wyeliminować te liczbę.

Na poniższym przykładzie pola R1K9 i R3K9 posiadają dodatkowego kandydata, liczbę 2. Aby zapobiec wystąpieniu nieunikalnego prostokąta jedno z tych pól musi przyjąć wartość 2. Zatem z pól R3K8 i R8K9 można wyeliminować liczbę 2. Dzięki tej eliminacji w pole R8K9 można wpisać liczbę 5.