Unikalny prostokąt typu 3

Unikalny prostokąt typu 3 (ang. Unique Rectangle Type 3) łączy w sobie unikalny prostokąt oraz odkryty podzbiór dla dodatkowych kandydatów. Na poniższym diagramie nieunikalny prostokąt może wystąpić w polach R1K2, R1K7, R3K2 i R3K7 z liczbami 2 i 5. Pola R1K7 i R3K7 posiadają dodatkowych kandydatów, liczby 3 i 8. Aby zapobiec nieunikalnemu prostokątowi jedno z tych pól musi przyjąć jedną z tych dodatkowych liczb. Pole R9K7 posiada dokładnie dwóch kandydatów 3 i 8. Gdyby to pole przyjęłoby wartość 3 wtedy pole R1K7 musiałoby przyjąć wartość 8. Jeśli pole R9K7 przyjęłoby wartość 8 wtedy jedno z pól R1K7 lub R3K7 musiałoby przyjąć wartość 3. Zatem te dwie wartości 3 i 8 nie mogą być umieszczone w innych polach niż R1K7, R3K7 i R9K7. Zatem możemy wyeliminować te liczby z pozostałych pól siódmej kolumny. Dzięki tej eliminacji w pole R7K7 możemy wpisać liczbę 9.